VELG SPRÅK

Ekely


Oslo

I 1916 kjøpte Edvard Munch eiendommen Ekely, et tidligere gartneri på Skøyen i utkanten av Oslo. Stedet ble Munchs faste bosted livet ut.

Da Munch flyttet til Ekely, var han en anerkjent og velstående kunstner. Gode arbeidsforhold på Ekely gjenspeiles i en stor, fargerik produksjon fra denne tiden, inspirert av nære omgivelser. Munch malte den frodige naturen, årstidens vekslinger fra sommer til høst og vinter til vår, fra pløying med hester til innhøsting, og hvordan mennesket og dets omgivelser preger hverandre og blir likeverdige deler i en større helhet. Havens scenarier benyttes til nye utforminger av ”gamle” motiver. Møte på stranden blir flyttet til Ekelys lysthus. Stemningsfylte inntrykk av gamle knudrete trær blir skildret i maleriene fra almeskogen, som var en del av eiendommen. Noen av de mest følelsesmessig ladede Ekely-maleriene er Munchs vinternattlandskaper, der Stjernenatt er det mest kjente. I sine selvportretter konfronterer Munch seg selv med utilslørt ærlighet, og er ofte nådeløs i sin psykologiske ransakelse, som i Selvportrett mellom klokken og sengen. Munchs vinteratelier, hvis bygging kunstneren dokumenterte i flere bilder, står uforandret på eiendommen i dag.

08. juni

13. okt.
2013
Omvisning

INFO

ÅPNINGSTIDER
Lørdag - søndag
kl. 13.00 - 17.00

Gratis inngang

Kontakt

post@munch150.no

hVORDAN KOMME hIT
Trikk 13 til Hoff, se kart.

Adresse
Ekely
Jarlsborgveien 14
0379 Oslo
Norway

SE KART