VELG SPRÅK

Universitetets aula


Oslo

Aulaen er et tilbygg til Domus Media, midtbygningen i universitetsanlegget ved Karl Johans gate. Anlegget er fra 1850-årene, men Aulaen ble oppført til universitetets 100-årsjubileum i 1911.

Med store veggflater og overlys var salen planlagt for kunstnerisk utsmykning. Men da den nye festsalen høytidelig ble åpnet i september 1911, var veggene dekket med gule silketapeter. Utsmykningen av salen var en vanskelig prosess som i ettertiden er blitt kalt ”Aulastriden”. Munch startet arbeidet med utsmykningen i 1909 da han leverte sine første konkurranseutkast. Først i september 1916 var utsmykningen ferdig. Til sammen dekker de 11 maleriene 223 m2. Edvard Munchs aulamalerier er et hovedverk innen norsk monumentalmaleri. Hovedmaleriene i utsmykningen er Solen, Historien og Alma Mater. Det sentrale maleriet er Solen i enden av salen. Solen som kilde til liv, blir i overført betydning, et bilde på opplysning. I Historien bringer den gamle mannen videre sine erfaringer og fortellinger til en lyttende gutt og Alma Mater gir næring til en ny generasjon. ”Hun gir videnskapens melk” slik Munch selv beskrev henne. Begge er plassert i gjenkjennelig norsk natur. I tillegg er det 8 mindre malerier. Enkelte av motivene kan tolkes som bilder på ulike videnskaper. Andre hyller lyset og livskraften. Edvard Munch sa selv om auladekorasjonene: ”Jeg har villet, at dekorationerne skulde danne en sluttet og selvstændig idéverden, og at dennes billedlige uttryk skulde være samtidig særnorske og almenmenneskelige”.

02. juni

13. okt.
2013
Omvisning

INFO

Åpningstider
2. juni - 13 oktober
Fredag - søndag
kl. 13.00 - 17.00

2. juli - 2. august
Tirsdag - torsdag
kl. 10.00- 14.00 
Fredag - søndag
kl. 13.00 - 17.00

OBS:
Aulaen vil være stengt på følgende datoer:

lørdag 8. juni
fredag 28. juni
lørdag 29. juni
søndag 30 juni
fredag 9. august
fredag 16. august
lørdag 7. september
lørdag 5. oktober

Gratis inngang

Kontakt

post@munch150.no

Adresse
Universitetets Aula
Karl Johans gate 47
0162 Oslo
Norway

SE KART